UNDERVISNING FOR BESTYRELSER, ADMINISTRATORER OG VICEVÆRT

UNDERVISNING FOR BESTYRELSER

Sådan får bestyrelsen optimalt udbytte af ProBo
Alle bestyrelser kan få hjælp til optimal brug af deres ProBo! Vi giver tips til den offentlige hjemmeside, viden om fordelene med integrationerne til jeres administrators arbejde, hvordan I sender nyheder og sms til beboere, benytter opgavestyring og meget andet helt tilpasset jer. Vi tager gennemgang i jeres tempo og med dygtige medarbejder og der gives samtidig undervisning i, hvordan bestyrelsen og ejendommen bliver bedre til at bruge ProBo. Vidste du at ejendomsmæglere f.eks. oplever, at en flot hjemmeside understøtter salget i ejendommen (og dermed gør boligen til salg mere attraktiv)? Vi giver tips til både hjemmesiden og hvordan I klarer bestyrelsesarbejdet lettere og hurtigere ved optimal brug af ProBo.

Sted
Undervisningen foregår hos os i dejlige lokaler på Frederiksberg og deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe), hos jer eller online via video.

Pris
Opsætning og undervisning kan tage fra 1-3 timer afhængigt af foreningens behov. Vi tager derfor følgende timepriser (uafhængigt af hvor mange af bestyrelsens medlemmer, der deltager):
– kr. 1000 pr. time ekskl. moms i tidsrummet 10-17
– kr. 1200 pr. time ekskl. moms i tidsrummet 17-21

Såfremt Prosedo bookes til at komme ud til foreningen, klarer vi også dette mod tillæg på en timepris på kr. 1000 ekskl. moms og kørsels- og parkeringomkostninger. Aflyses med mindre end syv dages varsel faktureres kr. 1000.

Kontakt
Send dine forslag til undervisningsdatoer og evt. spørgsmål til undervisning@prosedo.dk

UNDERVISNING FOR ADMINISTRATORER

ADMINISTRATOR KEND DIT PROBO

Du kan som administrator få hjælp til at forstå og bruge ProBo optimalt i samarbejdet med dine foreninger samt eksterne aktører som revisor, mægler, håndværkere osv. Med fokus på dette samt forståelse af hvordan foreningerne selv bruger og oplever ProBo, vil der blive undervist i:

– Sammenhængen mellem administrationssystem og ProBo
– Oprettelse af brugere og vigtigheden af volumen
– Bilagsgodkendelse – forstå og styr processen. Der er tre måder at sende et dokument til godkendelse på – hvilken én gør din proces mest effektiv?
– Deling af digitalt dokument arkiv – hvordan det hænger sammen og hvordan du kan hjælpe dine bestyrelser til at lave egne dokumentarkiver i ProBo
– Hvordan ser beboerlogin ud i forhold til bestyrelseslogin. Hvor er der forskellen på deres rettigheder? Og hvad med GDPR?
– Kort om viceværtrollen; rettigheder, opgavestyring og samarbejde med bestyrelse og beboere
– Kort om hjemmesiden – ejendommens vindue til verden
– … Og hvad der løbende måtte opstå af spørgsmål

Deltagere
Nye som gamle administratorer på tværs af Ejendomsadministrationer.
– En enkelt ejendomsadministration kan også booke Prosedo til kun at undervise deres egne medarbejdere

Sted, tid og varighed
Undervisningen varer ca. 2 timer og foregår hos Prosedo i dejlige lokaler på Frederiksberg eller via video (valgfri videotjeneste). Deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe). Undervisningen vil typisk ligge på en hverdag fra kl. 14 til 16, men der er ofte mulighed for at aftale andet.

Pris
kr. 1000 pr deltager ekskl. moms før kl. 17
kr. 1200 pr deltager ekskl. moms i tidsrummet kl. 17-21

Såfremt Prosedo bookes til at komme ud til administrator, klares dette for en timepris på kr. 1000 ekskl. moms og kørsels- og parkeringomkostninger.

Kontakt
undervisning@prosedo.dk

UNDERVISNING FOR VICEVÆRTER

VICEVÆRTENS OPGAVESTYRING MED PROBO

Som vicevært får du en nemmere hverdag i din ejendom ved at gøre brug af opgavestyringen i ProBo. Slut med at blive stoppet på trappen og modtage beskeder, som kan være forlagt 1 time senere. Slut med tidskrævende arbejdsgange. Opgavestyringen er starten på en mere struktureret tilgang til alle de opgaver, som du løser for ejendommen. Du vil nu få mulighed for på en nem måde at kommunikere med ejendommens beboere og bestyrelse. Du får også mulighed for at oprette og godkende regninger. Til undervisningen får du vist, hvordan du kan bruge ProBo fra PCen eller din mobiltelefon.

Undervisningen vil primært være praktisk og du kommer til at arbejde i ProBo med din telefon eller PC. Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

– Login som vicevært og rettigheder
– Opgavestyring og automatisk kommunikation
– Transparent samarbejde med bestyrelsen
– Effektivt samarbejde med eksterne leverandører og andre
– Digital upload og godkendelse af regninger fra PC og telefon
– Indsigt i hvad der rører sig i ejendommen
– Professionel support til dig telefonisk og pr mail

Deltagere
Primært viceværter og bestyrelsesmedlemmer

Sted, tid og varighed
Undervisningen forventes at vare ca. 2 timer og foregår hos Prosedo i nogle dejlige lokaler på Frederiksberg. Deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe) eller via video. Undervisningen vil typisk ligge på en hverdag fra kl. 15 til 17. Det vil ofte være muligt at aftale andet.

Pris
kr. 1000 pr deltager ekskl. moms før kl. 17
kr. 1200 pr deltager ekskl. moms i tidsrummet kl. 17-21

Såfremt Prosedo bookes til at komme ud til foreningen eller administrator, opkræves en timepris på kr. 1000 ekskl. moms og kørsels- og parkeringomkostninger.

Kontakt
undervisning@prosedo.dk