UNDERVISNING FOR BESTYRELSER, ADMINISTRATORER OG VICEVÆRT

UNDERVISNING FOR BESTYRELSER

Sådan får bestyrelsen optimalt udbytte af ProBo Alle bestyrelser kan få hjælp til optimal brug af deres ProBo og hjemmeside, så den fremstår indbydende og informativ indadtil såvel som udadtil. Opsætningen udføres i fællesskab med en af ProBo dygtige medarbejdere og der gives samtidig undervisning i, hvordan bestyrelsen og ejendommen bliver bedre til at bruge ProBo. Vidste du at ejendomsmæglere f.eks. oplever, at en flot hjemmeside understøtter salget i ejendommen (og dermed gør boligen til salg mere attraktiv)? Vi giver tips til hvordan I kan klare bestyrelsesarbejdet lidt lettere ved optimal brug af ProBo.

Sted Undervisningen foregår hos ProBo på vores kontor i Ballerup og deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe).

Pris Opsætning og undervisning kan tage fra 1-3 timer afhængigt af foreningens behov. Vi tager derfor følgende timepriser (uafhængigt af hvor mange af bestyrelsens medlemmer, der deltager): – kr. 1.077 pr. time ekskl. moms i tidsrummet 10-17 – kr. 1.393 pr. time ekskl. moms i tidsrummet 17-21

Kontakt Send dine forslag til undervisningsdatoer og evt. spørgsmål til krbys@eg.dk

Såfremt ProBo bookes til at komme ud til foreningen, opkræves en timepris på kr. 1077 ekskl. moms og kørsels- og parkerings omkostninger.

UNDERVISNING FOR ADMINISTRATORER

ADMINISTRATOR KEND DIT PROBO

Du kan som administrator nu få hjælp til at forstå og bruge ProBo optimalt i samarbejdet med dine foreninger samt eksterne aktører som revisor, mægler, håndværkere osv. Med fokus på dette samt forståelse af hvordan foreningerne selv bruger og oplever ProBo, vil der blive undervist i:

– Sammenhængen mellem administrationssystem og ProBo – Oprettelse af brugere og vigtigheden af volumen – Bilagsgodkendelse – forstå og styr processen. Der er mere end 3 måder at sende et dokument til godkendelse på – hvilken én gør din proces mest effektiv? – Deling af digitalt dokument arkiv – hvordan det hænger sammen og hvordan du kan hjælpe dine bestyrelser til at lave egne dokumentarkiver i ProBo – Hvordan ser beboer login ud i forhold til bestyrelses login. Hvor er der forskellen på deres rettigheder? Og hvad med GDPR? – Kort om viceværtrollen; rettigheder, opgavestyring og samarbejde med bestyrelse og beboere – Kort om hjemmesiden – foreningernes vindue til verden – Og hvad der løbende måtte opstå af spørgsmål

Deltagere Nye som gamle administratorer på tværs af ejendomsadministrationer. – En enkelt ejendomsadministration kan også booke ProBo til kun at undervise deres egne medarbejdere

Sted, tid og varighed Undervisningen forventes at vare ca. 2 timer og foregår på vores kontor i Ballerup. Deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe). Undervisningen vil typisk ligge på en hverdag fra kl. 14 til 16. Det vil ofte være muligt at aftale andet.

Pris kr. 4000 ekskl. moms

Såfremt ProBo bookes til at komme ud til administrator, opkræves en timepris på kr. 1077 ekskl. moms ekskl. moms og kørsels- og parkeringomkostninger.

Send dine forslag til undervisningsdatoer og evt. spørgsmål til krbys@eg.dk

UNDERVISNING FOR VICEVÆRTER

VICEVÆRTENS OPGAVESTYRING MED PROBO

Som vicevært får du en nemmere hverdag i din ejendom ved at gøre brug af opgavestyringen i ProBo. Slut med at blive stoppet på trappen og modtage beskeder, som kan være forlagt 1 time senere. Slut med tidskrævende arbejdsgange. Opgavestyringen er starten på en mere struktureret tilgang til alle de opgaver, som du løser for ejendommen. Du vil nu få mulighed for på en nem måde at kommunikere med ejendommens beboere og bestyrelse. Du får også mulighed for at oprette og godkende regninger. Til undervisningen får du vist, hvordan du kan bruge ProBo fra PCen eller din mobiltelefon.

Undervisningen vil primært være praktisk og du kommer til at arbejde i ProBo med din telefon eller PC. Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

– Login som vicevært og rettigheder – Opgavestyring og automatisk kommunikation – Transparent samarbejde med bestyrelsen – Effektivt samarbejde med eksterne leverandører og andre – Digital upload og godkendelse af regninger fra PC og telefon – Indsigt i hvad der rører sig i ejendommen – Professionel support til dig telefonisk og pr mail

Deltagere Primært viceværter og bestyrelsesmedlemmer

Sted, tid og varighed Undervisningen forventes at vare ca. 2 timer og foregår på vores kontor i Ballerup. Deltagerne tilbydes drikkevarer (vand, sodavand, kaffe). Undervisningen vil typisk ligge på en hverdag fra kl. 15 til 17. Det vil ofte være muligt at aftale andet.

Pris kr. 1.077 pr deltager ekskl. moms før kl. 17 kr. 1.393 pr deltager ekskl. moms i tidsrummet kl. 17-21

Såfremt ProBo bookes til at komme ud til foreningen eller administrator, opkræves en timepris på kr. 1077 ekskl. moms og kørsels- og parkeringomkostninger.

Send dine forslag til undervisningsdatoer og evt. spørgsmål til krbys@eg.dk