Privatlivspolitik

​Privatlivspolitik

Information om behandling af personoplysninger

Opdateret d. 30. august 2021

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde.

Nedenfor kan du læse om, hvordan Prosedo (herefter "Prosedo", "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

1. Prosedos rolle som dataansvarlige

Prosedo er en del af EG koncernen som er en af ​​Skandinaviens største leverandører af teknologiske løsninger til private og offentlige sektorer. Gennem konstant fokus på vores kunder, deres brancher og på at levere brancheledende løsninger, gør vi det muligt for vores kunder at blive førende inden for deres område.

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere dig bedst mulig.

  1. Prosedos rolle som databehandler

Er du bruger af vores system ProBo vil vi i denne sammenhæng agere databehandler, hvor ejendommens administrator vil være dataansvarlig. Se mere om Prosedo som databehandler og hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med brug af ProBo ved at logge på med din bruger-adgang i ProBo og læs ProBo-Privatlivspolitik.

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.

3.1 Besøgende på Prosedos hjemmeside

Når du besøger Prosedos hjemmeside (https://www.prosedo.dk/), kan Prosedo behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (fx oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier. Læs mere herom i afsnit …

Vi behandler også data, som du giver os, i forbindelse med din brug af hjemmesiden, fx når du udfylder en formular eller registrerer dig online, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine oplysninger, for at vi kan gøre relevant service og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider samt de services og produkter, vi tilbyder.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3). 

3.2 Kunder/potentielle kunder hos Prosedo

Når du er kunde/potentiel kunde hos Prosedo eller kontaktperson hos en af Prosedos kunder/potentielle kunder, behandler Prosedo personoplysninger om dit navn, firmanavn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse, titel, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder og potentielle kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f). 

3.3 Besøgende på Prosedos kontorer

Når du besøger et af Prosedos kontorer, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, titel og navn på din vært hos Prosedo samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler disse oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i en kort periode. Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det, fx i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

3.4 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Prosedo

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Prosedo eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi oplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere og, hvor det er relevant, for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). 

3.5 Øvrige generelle formål med behandlingen af data

Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan Prosedo desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som Prosedo er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

Prosedo kan behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

4. Deling af dine data med andre

Prosedo kan videregive dine personoplysninger internt i EG Koncernen og til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

Prosedo kan videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Prosedo modtager tekniske data fra analytiske tredjepartsleverandører omkring dit besøg på vores hjemmeside.

Prosedo kan også overlade dine personoplysninger til databehandlere, fx i forbindelse med administration af vores it-systemer og i forbindelse med markedsføring. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med alle vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Vores grundlag for deling af dine data med andre er vores legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

5. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Dette omfatter tjenesteudbydere af forskellige it-værktøjer, herunder it-værktøjer til samarbejde, som kan være baseret uden for EU/EØS. I nogle lande har Europa Kommissionen fastslået, at databeskyttelsesniveauet er i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet i EU/EØS.

Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor dette ikke er tilfældet, vil overførslen af ​​dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS være baseret på Standard Contractual Clauses (SCC) udarbejdet af Europa Kommissionen eller et andet lignende overførselsgrundlag specielt designet til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

6. Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i Prosedo. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Prosedo.

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få adgang til oplysninger om dig selv. Hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig i forbindelse med hjemmeside el lign. skal du rette henvendelse til Prosedo på [email protected]. Udlevering vil i visse tilfælde blive pålagt et gebyr.

7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du får brug for hjælp til dette, er du meget velkommen til at kontakte Prosedo-support på [email protected]

7.3. Ret til sletning

I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. Hvis du får brug for hjælp til dette, er du meget velkommen til at kontakte Prosedo-support på [email protected]

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det kan for eksempel være i tilfælde af flytning.

7.7. Datatilsynet

Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

  1. Din ret til at indgive en klage

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte:

 

EG A/S

Lautrupvang 24

2750 Ballerup

Danmark
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 2243 9650

 

EG A/S

Data Protection Office

Lautrupvang 24

2750 Ballerup

Danmark

E-mail: [email protected]

Telefon: +45 7013 2211

 

 

  1. Cookie politik

Prosedo ApS bruger cookies på vores hjemmesider.

Når du besøger websteder lagres der cookies på din computer eller anden elektronisk enhed. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen enhed som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan webstedet benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på webstedet.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om hvordan webstedet benyttes.

For cookies ved brug af systemet ProBo henvises til ProBo-privatlivspolitik, der findes ved at logge på med din bruger-adgang i systemet.

7. Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret.

Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.